Srpski | English

Reference

 • ŠEĆERANA "JUGOZAPADNA BAČKA" BAČ

  Godina Opis projekta
  2003 Isporuka transportnih traka proizvođača Dunlop Conveyor Belting
 • KAMENOLOM "JELEN DO"

  Godina Opis projekta
  2003 Isporuka transportnih traka proizvođača Dunlop Conveyor Belting
 • JP EPS BEOGRAD OGRANAK TE-KO KOSTOLAC

  Godina Opis projekta
  2003 Isporuka elekromaterijala
  2005 Isporuka transportne trake proizvođača Dunlop Conveyor Belting, kablova i kablovskog pribora
  2006 Isporuka opreme za NN i VN vodove, kontaktne vodove i kablovski pribor
  2007 Isporuka kablova i kablovskog pribora
  2016 Isporuka kablova
 • NIS A.D. NOVI SAD RAFINERIJA NAFTE PANČEVO

  Godina Opis projekta
  2004 Isporuka kontaktora, pomoćnih kontakata i motornih zaštita prekidača
 • JP EPS BEOGRAD - OGRANAK TENT TE MORAVA

  Godina Opis projekta
  2004 Isporuka kablova, kablovskog pribora, elektroinstalacionog  materijala i kontaktora
  2014 Isporuka industrijskih parnih kalorifera
 • JP EPS BEOGRAD - OGRANAK TENT TENT A I B

  Godina Opis projekta
  2004 Isporuka kablova
  2005 Isporuka kablova i kablovskog pribora, elektro motora, signalnih svetiljki za dimnjake
  2006 Isporuka duvača gara, stacionarne olovne aku baterije, kablova, provodnika i elektromotora
  2006 Isporuka prigušnice za ispravljač 220V
  2007 Isporuka duvača gara, kablova
  2008 Isporuka kablova i kablovskog pribora, duvača gara
  2009 Isporuka rasvete, krajnjih prekidača I releja
  2010 Isporuka kablova i bakarnih šina
  2011 Isporuka kablova i relejno sklopne tehnike
  2012 Isporuka kablova i relejno sklopne tehnike
  2013 Isporuka ormana upravljanja sa rashladnim grupama blok transformatora, kablova, graničnih prekidača, kontaktora za 0.4kV elektrofiltere
  2014 Isporuka mikroprocesorske zaštite
  2014-2017 Isporuka mikroprocesorske zaštite, kablova, parnih kalorifera, instalacionog i izolacionog materijala
 • PD “ATB FOD” D.O.O. BOR

  Godina Opis projekta
  2004 Isporuka transportnih traka proizvođača Dunlop Conveyor Belting
 • MULTISERV - HARSCO

  Godina Opis projekta
  2005 Isporuka transportnih traka proizvođača Dunlop Conveyor Belting
  2006 Isporuka transportnih traka proizvođača Dunlop Conveyor Belting
  2007 Isporuka transportnih traka proizvođača Dunlop Conveyor Belting
 • U.S. STEEL SERBIA

  Godina Opis projekta
  2006 Isporuka menjačkih kutija proizvođača Redler, Engleska
  2007 Isporuka menjačkih kutija proizvođača Redler, Engleska
 • JKP "JAVNO OSVETLJENJE" BEOGRAD

  Godina Opis projekta
  2006 Isporuka kablovskog pribora, sijalica, upaljača, prigušnica
  2007 Isporuka sitnog kablovskog pribora
  2008 Isporuka lira i reducira, sitnog kablovskog pribora i univerzalnih univerzalnih konzola, snopova 1kV i instalacionih kablova, juvidur cevi i plastificiranih creva
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA PIROT”

  Godina Opis projekta
  2006 Isporuka energetskog trafoa snage 160kVA, sprege Dy5
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA ” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA VRANJE”

  Godina Opis projekta
  2006 Isporuka kablova i kablovskog pribora
  2011 Isporuka kablova i kablovskog pribora
  2012 Isporuka kablova i kablovskog pribora
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA PROKUPLJE”

  Godina Opis projekta
  2011 Isporuka trofaznih i monofaznih brojila sa mogućnošću daljinskog očitavanja
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTROTIMOK ZAJEČAR”

  Godina Opis projekta
  2010 Isporuka kablova i kablovskog pribora
  2013 Isporuka plombi za brojila
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA KRALJEVO”

  Godina Opis projekta
  2008 Isporuka betonskih stubova
  2010 Isporuka vakuumskih prekidača 110kV i 35kV
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA JAGODINA”

  Godina Opis projekta
  2008 Isporuka kablovskih snopova
  2014 Isporuka elektromaterijala
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA LAZAREVAC”

  Godina Opis projekta
  2010 Pribor za SKS i Al - Fe uže
  2011 Isporuka SKS
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA ŠABAC”

  Godina Opis projekta
  2008 Isporuka kablovskih snopova
  2009 Isporuka betonskih nogara
  2011 Isporuka trofaznih brojila sa mogućnošću daljinskog očitavanja
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA ARANĐELOVAC”

  Godina Opis projekta
  2008 Isporuka Al - Fe užadi i pocinkovane trake, snopova
  2014 Isporuka pribora za SKS
 • PD "ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA" D.O.O.

  Godina Opis projekta
  2006 Isporuka strujnih transformatora, uljnih transformatora, samonosivih kablova, izolatora, kablova i kablovskog pribora, trake za uzemljenje, Cu šina i ostalog elektroinstalacionog materijala
  2007 Isporuka uljnih transformatora, samonosivih kablova, izolatora, kablova i kablovskog pribora, prekidača, trake za uzemljenje, rasvete i ostalog elektroinstalacionog materijala