Srpski | English

Reference

 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA KRUŠEVAC”

  Godina Opis projekta
  2011 Isporuka trofaznih brojila sa mogućnošću daljinskog očitavanja
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA ČAČAK”

  Godina Opis projekta
  2008 Isporuka relea za signalizaciju, signalnih tabloa i diodnih pokazivača položaja
  2009 Isporuka materijala za remont zaštite TS 35/10kV Lučani, rastavljača
  2010 Isporuka vakuumskih prekidača 10kV, pribora za SKS
  2011 Isporuka trofaznih brojila sa mogućnošću daljinskog očitavanja, indirektnih i direktnih mernih grupa
  2014 Isporuka pribora za SKS
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ED ELEKTROMORAVA SMEDEREVO”

  Godina Opis projekta
  2010 Isporuka brojila električne energije i mernih grupa
 • JKP "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"

  Godina Opis projekta
  2011 Isporuka kablova, kablovskog pribora, AKU baterija i relejno sklopne tehnike
  2012 Isporuka kablova, kablovskog pribora, AKU baterija i relejno sklopne tehnike
  2013 Isporuka sklopki, kontaktora i kablova
 • JP EPS BEOGRAD - OGRANAK TENT TE KOLUBARA

  Godina Opis projekta
  2005 Isporuka kablova
  2010 Isporuka kablova
  2014 Isporuka staklenih kapastih izolatora
  2015-2017 Isporuka parnih i električnih kalorifera, naponskih transformatora i otporničkih blokova za pretovarni most
 • VOJNOGRAĐEVINSKE USTANOVE "BEOGRAD"

  Godina Opis projekta
  2013 Isporuka elektro i gromobranskog materijala za objekat "Kačarevo"
  2016 Isporuka kablova
 • JP EPS BEOGRAD - OGRANAK RB KOLUBARA "KOLUBARA - METAL"

  Godina Opis projekta
  2013 Isporuka kablova, kablovskog pribora i užadi
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA SREMSKA MITROVICA”

  Godina Opis projekta
  2014 Isporuka kablovskog pribora
 • UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET BEOGRAD

  Godina Opis projekta
  2014 Isporuka kablova
 • UNIVERZITET U BEOGRADU - TEHNIČKO - METALURŠKI FAKULTET

  Godina Opis projekta
  2014 Isporuka rasvete
 • RADIODIFUZNE USTANOVE RADIOTELEVIZIJA SRBIJE

  Godina Opis projekta
  2014-2015 Isporuka energetskih i telekomunikacionih kablova i elektroinstalacionog materijala
  2017 Isporuka elektroinstalacionog materijala
 • JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" BEOGRAD

  Godina Opis projekta
  2014 Isporuka kalorifera
 • JP EPS BEOGRAD - OGRANAK "DRINSKO - LIMSKE HE" BAJINA BAŠTA

  Godina Opis projekta
  2014 Isporuka kablova i kablovskog pribora
 • JP EPS BEOGRAD - OGRANAK "DRINSKO - LIMSKE HE" ZVORNIK

  Godina Opis projekta
  2014 Isporuka elektromaterijala
 • JP EPS BEOGRAD - OGRANAK "DRINSKO - LIMSKE HE" ČAČAK

  Godina Opis projekta
  2014 Isporuka elektromaterijala
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA ZRENJANIN”

  Godina Opis projekta
  2014 Isporuka rezervnih delova za brojila
 • COCA COLA

  Godina Opis projekta
  2014 Isporuka kabla i tastera
  2015 Isporuka VN osigurača
 • SIEMENS

  Godina Opis projekta
  2012 Isporuka kablova i kablovskog pribora
  2013 Isporuka kablova i kablovskog pribora
  2014 Isporuka kablova i kablovskog pribora
  2015 Isporuka kablova i kablovskog pribora
 • JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE “BEOGRAD”

  Godina Opis projekta
  2015 Isporuka kablova
 • MINISTARSTVO ODBRANE VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA

  Godina Opis projekta
  2015-2017 Isporuka kablova i instalacionog materijala