Srpski | English

Reference

 • JP EPS BEOGRAD Ogranak “RUDARSKI BASEN KOLUBARA"

  Godina Opis projekta
  2002 Isporuka sitnog kablovskog pribora, držača četkica
  2003 Isporuka kablova
  2008 Isporuka sitnog kablovskog pribora i bimetala, NN EpN kablova
  2009 Isporuka kablovskog pribora
  2010 Isporuka VN kablova, izolacionog materijala i gumene mešavine
  2011 Isporuka izolacionog materijala, odvodnika prenapona, stazaljki i ovesne opreme, relejno sklopne tehnike
  2012 Isporuka izolacionog materijala, odvodnika prenapona, stazaljki i ovesne opreme, relejno sklopne tehnike
  2013 Isporuka izolacionog materijala, odvodnika prenapona, stazaljki i ovesne opreme, relejno sklopne tehnike
  2014 Isporuka relejno sklopne tehnike, izolacionog materijala, rasvete
 • Operator distributivnog sistema “EPS DISTRIBUCIJA” DOO BEOGRAD Ogranak “ELEKTRODISTRIBUCIJA LESKOVAC”

  Godina Opis projekta
  2011 Isporuka trofaznih brojila sa mogućnošću daljinskog očitavanja
 • PD "ELEKTROISTOK IZGRADNJA" D.O.O.

  Godina Opis projekta
  2011 Isporuka kablova
 • ELEKTROMONTAŽA KRALJEVO

  Godina Opis projekta
  2013 Isporuka kablova i automatskih osigurača
 • AD "ELEKTROMREŽA SRBIJE"

  Godina Opis projekta
  2015-2016 Isporuka opomenskih tablica za trafostanice i dalekovode, električnih agregata i rezervnih delova za ispitne uređaje
 • JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD

  Godina Opis projekta
  2015-2017 Isporuka transformatora, kablova
 • ARENA BEOGRAD

  Godina Opis projekta
  2015 Isporuka elekromaterijala
 • JP "POŠTA SRBIJE" BEOGRAD

  Godina Opis projekta
  2016 Isporuka elektroinstalacionog materijala
 • JKP "GREJANJE PANČEVO"

  Godina Opis projekta
  2016 Isporuka elektroprekidača, sklopki i releja