Srpski | English
  • Home
  • Sertifikati i priznanja

Sertifikati i priznanja


Sertifikat ISO 9001:2008 

Elektra Sistem d.o.o. ima uveden sistem menadžmenta kvalitetom. 2001. godine preduzeće je dobilo sertifikat JUS ISO 9002:1996 iz oblasti spoljne i unutrašnje trgovine opremom, materijalima i rezervnim delovima u oblasti energetike, rudarstva i telekomunikacija, koji je 2004. godine obnovljen u JUS ISO 9001:2001, a 2010. godine u SRPS ISO 9001:2008.


Sertifikat Excellent SME Srbija

Privredna komora Srbije ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija ispunila uslove za izdavanje ovog sertifikata. Osnova za izdavanje sertifikata je kreditni izveštaj i redovno nadgledanje od strane bonitetne kompanije Coface.


Nagrada Trgovačke komore Srbije

Generalni direktor gospođa Mirjana Obrenović rangirana je od strane Trgovačke komore Srbije u prvih 20 najuspešnijih ljudi u 1998. godini.


Nagrada Privredne komore Srbije

Za uspeh u poslu preduzeće Elektra sistem d.o.o. rangirano je od strane Privredne komore Srbije u prvih 200 finansijski najuspešnijih preduzeća u 1997. godini, zauzimajući 2 mesto u grani, 2 mesto u privrednoj oblasti i 13 mesto u ukupnoj privredi među 67 800 preduzeća u Srbiji.